Mytí výloh, oken a odstranění polepů, folií Praha

Mytí výloh, oken a odstranění polepů, folií Praha

Dne 13. září 2013 jsem prováděli stržení, odstraňování fólií z výloh a oken Praha, odstraňování a čištění lepidla ze skel Praha, které po stržení fólií na povrchu zůstalo a následné mytí a čištění výloh a oken Praha. Zakázku zrealizovali dva naši zaměstnanci a trvala jim přibližně 8,5 hodiny.

Na základě žádosti zákazníka jsem zajišťovali stržení, odstranění polepených fólií z povrchu výloh v Praze. Problémem při realizace této zakázky bylo nesnadné odstraňování fólií. Komplikovaný polep folie v Praze jsme nezvládli odstranit před otevírací dobou provozovny, proto jsme museli v tomto úkonu pokračovat i během otevírací doby. Pokud z výloh a ostatních prosklených ploch v Praze odstraňujeme nejen reklamní polepy Praha, reklamní banery, reklamní poutače, reklamní výlepy Praha, polepené fólie a různé celoplošné výlepy, ale i zatvrdlé nečistoty používáme tzv. korundové žiletky, které mají průměr nejméně 10 cm. Tyto žiletky zaručí, že prosklená plocha po vyčištění nebude mít na své povrchu žádné škrábance a rýhy. Odstraňování polepu šlo velmi špatně. Fólie se trhala po malých kouscích a při strhávání hrozil pád ze žebříku. Fólie se nemohla nařezávat a vše jsme museli strhávat ručně, což vedlo k poranění na rukou, spáleninám a zářezům. Při realizace této zakázky jsme došli k závěru, že by se mělo zvážit zakoupení horkovzdušné pistole, případně jiného zařízení, které by usnadnilo podobnou práci a předešlo úrazům.

Mytí výloh, oken Praha 1

Mytí výloh, oken Praha 1 – Zakázku mytí výloh, oken v Praze jsme realizovali 15. června 2013. Práce, při které jsme umývali a leštili okna oboustranně a i ve výšce, byla zajištěna dvěma našimi pracovníky. Zrealizování zakázky trvalo 4 hodiny (od 12:00 do 16:00).

Nejprve jsme museli zajistit důkladné umytí a očištění okenních rámů a parapetů. Dále jsme okna odmašťovali a umyli čistým rozmývákem a následně jsme vodu z povrchu setřeli stěrkou, která je vybavena kvalitní gumou. Poté jsme nechali okna důkladně proschnout a jakmile umyté okna byla suchá, tak jsme je vyleštili čistým a suchým bavlněným hadrem. Pro mytí oken používáme tzv. trik suchého leštění. Tento způsob mytí, výloh oken v Praze spočívá v tom, že okna jsou důkladně vyleštěna bez použití jakýchkoliv leštidel. V případě, že na okna bude použito leštidlo, stane se to, že za jistý čas budou na okně vidět kruhy a tahy, jak se okna leštila. Mytí výloh, oken Praha a jiných prosklených ploch, které se vyskytují ve výškách, zajistíme pomocí speciální techniky, kterou máme k dispozici. Jedná se o horolezeckou techniku, o vysokozdvižné plošiny nebo hydraulické ramena. Mytí výloh, oken ve výškách v Praze je prováděno našimi profesionálními zaměstnanci, kteří mají platnou licenci na tento druh práce. Zákazník byl velmi spokojený s konečným výsledkem naší práce. Mytí výloh, oken Praha 1 – Mytí výloh, oken Praha 1.

Strojové čištění a tepování koberců Praha

Strojové čištění a tepování koberců Praha

Strojové čištění a tepování koberců Praha– Práce, které byly zaměřené na strojové čištění koberců, jsme realizovali 27. září 2013. Zakázka byla zajištěna dvěmi zaměstnanci naší úklidové firmy, kteří na akci strávili celkem 12 hodin. Při strojovém čištění koberců bylo spotřebováno 10l čistící chemie.

Pro dokonalé strojové vyčištění koberců v Praze používáme kotoučový stroj a velmi kvalitní a účinnou chemii, která pronikne hluboko do struktury koberce. Tato chemie velmi efektivně na sebe naváže nečistoty a znečištění z jakéhokoliv koberce. Poté, co tato chemie splnila svůj úkol, jsme celý povrch koberce podrobili důkladnému mechanickému čištění kotoučovým strojem se šamponovacím kartáčem, jehož měkké štětiny jsou 12 cm dlouhé a díky jejich měkkosti nejsou vlákna koberce poškozena. Kotoučový stroj z koberce dokonale odstraní zatvrdlé a zaschlé částice nečistot. Jakmile byla celá plocha koberce důkladně vykartáčována, použili jsme pro zbavení koberce chemické pěny, vody a vlhkosti spolu s veškerými uvolněnými nečistotami vysoce výkonný průmyslový vysavače se speciální štěrbinovou hubící. Koberce byly dosti znečištěné, jelikož nebyly delší dobu podrobeny čištění, ale naším postupem se podařilo odstranit veškeré fleky, které se na kobercích vyskytovaly. Dokonce jsme odstranili i skvrny, které byly na kobercích již delší dobu a nepodařilo se je odstranit jiné úklidové firmě při jejich minulém čištění a tepování. Paní, která dohlížela na průběh naší práce, byla s konečným výsledkem práce velmi spokojená. Strojové čištění a tepování koberců Praha – Strojové čištění a tepování koberců Praha. Strojové čištění a tepování koberců Praha – Strojové čištění a tepování koberců Praha

Strojové čištění koberců Praha

Strojové čištění koberců Praha

Strojové čištění koberců Praha – Zakázka, při které jsme v provozovnách zajišťovali strojové čištění koberce v Praze, byla zrealizovaná dne 29. a 30. května 2013. Práce byla zajištěna dvěma zaměstnanci naší úklidové firmy.

Čištění koberců v Praze jsme realizovali tak, že jsme koberce důkladně vyčistili mechanickou metodou pomocí kotoučového stroje a za využití velmi kvalitní a účinné čistící chemie, kterou jsme nejdříve nechali vsáknout hluboko do struktury koberce a následně jsme důkladně mechanicky čistili celou plochu koberce. Tento jednokotoučový stroj s kartáčem, který pro tyto účely používáme, má 12 cm dlouhé a měkké štětiny, dokáže dokonale odstranit z vláken koberce veškeré zatvrdlé a zaschlé částice nečistot. Samotná vlákna koberce díky měkkosti štětin kartáče nejsou porušena. Jakmile byla celá plocha koberce vykartáčována, za pomoci vysoce výkonného vysavače s úzkou kobercovou štěrbinovou hubicí jsme koberec zbavili vlhkosti a veškerých uvolněných nečistot. Kvalitně vyčištěný koberec jsme nechali ještě několik hodin proschnout. Tuto metodu čištění koberců Praha, kterou používáme, považujeme za nejkvalitnější a nejúčinnější způsob, jak koberce dokonale vyčistit.

Plocha koberce, který jsme čistili, byla po vyschnutí souvislá bez jakýchkoliv fleků a stínů. Ze strany zákazníka byla zaznamenána spokojenost s konečným výsledkem naší odvedené práce. Strojové čištění koberců Praha – Strojové čištění koberců Praha.